Main navigation

 

Ons veiligheidsconcept

MEETYOO Header Background
Smartphone with a lock icon on the display as a symbol of data security

Uw projecten en gegevens zijn veilig in onze handen

Kwaliteit en gegevensbeveiliging zijn van fundamenteel belang voor onze diensten. In een omgeving waar gevoelige gegevens worden verzonden, houden we die gegevens uit de buurt van nieuwsgierige ogen en handen. Ons doel is om de meest veilige virtuele evenementen en conferentiesessies op de markt aan te bieden. Om dit te bereiken, hebben we een uitgebreid beveiligingsconcept ontwikkeld, gebaseerd op drie belangrijke pijlers. Neem hieronder een kijkje!

Afbeelding
Meetyoo wave navy

Onze veiligheidsnormen

 

A safe as a symbol for ISO-certified data privacy
Gegevensbescherming
Om ervoor te zorgen dat uw gegevens niet in verkeerde handen vallen, is gegevensbeveiliging bij MEETYOO een prioriteit. Ons gegevensbeveiligingsproces is gecertificeerd volgens ISO/IEC 27001:2013, specifiek voor conferentietoepassingen. Deze TÜV-certificering garandeert dat uw gegevens in veilige handen zijn en dat alle processen bij MEETYOO streng worden gecontroleerd. MEETYOO is bovendien bij de Bundesnetzagentur geregistreerd als aanbieder van telecommunicatiediensten en voldoet aan alle relevante wettelijke eisen.

Klik hier voor een PDF-document over onze certificeringen.

Computer technology – Intuitive interface
Bescherming tegen ongevraagde deelnemers
De veiligheidsnormen van MEETYOO evenementen en conferenties zijn zeer hoog. Onze beveiliging zorgt ervoor dat uw toegangsgegevens worden gegenereerd volgens strenge veiligheidsprotocollen. Wij zorgen ervoor dat uw conferentie niet start tenzij een moderator is ingebeld in de vergadering, zodat u volledige controle heeft. Wij bieden ook extra veiligheidsprocedures en -maatregelen die u kunt bestellen naargelang de vertrouwelijkheidseisen van uw conferentie.
Happy woman with a tablet
Bescherming tegen technische storingen
Al onze operationele technologie bevindt zich in een hoogwaardig Duits datacentrum. Dit biedt de optimale omstandigheden voor onze technologie, evenals een robuuste bescherming tegen toegang door derden. Als kwaliteitsdienstverlener hechten wij veel waarde aan de constante beschikbaarheid van onze diensten. Wij hebben diverse veiligheidsmaatregelen getroffen, waardoor wij een beschikbaarheid van 99,9% kunnen garanderen voor onze conferencingdiensten.
Afbeelding
Meetyoo wave lightgrey-space

Verwerking van ordergegevens bij MEETYOO

Volgens de federale wet op de gegevensbescherming (BDSG) en de basisverordening gegevensbescherming (DSGVO) zijn Duitse ondernemingen verplicht alle persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de voorschriften inzake gegevensbescherming.

Deze verplichting geldt voor gegevens die in het bedrijf zelf worden gebruikt (in de zin van het verzamelen, opslaan en verwerken van gegevens) en ook voor de verwerking van persoonlijke gegevens door externe dienstverleners die in opdracht van het bedrijf werken.

Dit geldt ook voor de samenwerking met MEETYOO als dienstverlener voor telecommunicatiediensten zoals telefonische conferenties, webconferenties, webinars, webcasts en andere virtuele evenementen.

 

Overeenkomst over de verwerking van bestelgegevens

Om de gegevensverwerking door dienstverleners te waarborgen in het kader van de gegevensbeschermingswetgeving, is er sprake van orderverwerking (gegevensverwerking). In het kader van de opdrachtverwerkingsovereenkomst kunnen bedrijven dienstverleners belasten met het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens in overeenstemming met de wet.

MEETYOO biedt alle klanten schriftelijke overeenkomsten aan voor de verwerking en het gebruik van persoonlijke gegevens in overeenstemming met de gegevensbeschermingsvoorschriften. Dit garandeert dat de bedrijven van onze klanten alle voorschriften van de BDSG en DSGVO naleven.

Neem contact met ons op als u een bedrijfsspecifieke overeenkomst met ons wilt sluiten over de verwerking van bestellingen.

Afbeelding
Meetyoo wave blue

Onze certificeringen

ISO Certificate EN

Als direct gevolg van de nadruk die wij leggen op beveiliging en gegevensbescherming is MEETYOO sinds 2012 gecertificeerd volgens ISO/IEC 27001. Het certificaat onderscheidt MEETYOO voor de hoogste standaard op het gebied van informatiebeveiliging. Een reden te meer waarom meer dan 3.000 klanten van alle groottes en uit alle branches MEETYOO gebruiken voor locatieonafhankelijke vergaderoplossingen!

Afbeelding
TÜV ISO Certificate

MEETYOO certificering ID no. 9105037096 is te vinden op de TÜV Rheinland Website.

Afbeelding
Meetyoo wave navy

Nice to "MEETYOO"

 

Netherlands & South Africa

Tel.: +31 202 416 070
CEST | Ma - Vrij van 8 tot 20 uur

Wilt u gratis een virtuele evenementenexpert raadplegen?Afspraak plannen